Iligan Hymn Lyrics (Iligan March)

HIMNONG ILIGANON
(ILIGAN HYMN)

I. Iligan, mahal namong siyudad, Mabuhay!
Dakbayan nga gihigugma sa kanunay
Mapagarbuhon ug inila
Ang katubigan mo ug industriya

II. Mga Bahandi mong dili mahanaw
Bugtong gimithi sa islang Mindanao
Tinubdan ka sa tubig nga matin-aw
Maoy larawan sa kalinaw

III. Ang imong ngalan tipik sa among dughan
Ug and kasadya mong gihandum sa tanan
Ang kadagatan ug mga kabukiran
Bulawang gasa sa kahitas-an

CHORUS
Padayon Iligan sa paglambo
Kakugi’g katakos ihalad namo
Muslim, kristiyano’g lumad naghiusa
Kay pinalangga ka

(Repeat I, II and III, Copda then II)
Tinubdan ka sa tubig nga matin-aw
Maoy larawan sa kalinaw