Silahis ang katulad mong
nagsabog ng liwanag

Ng pag-asa’t hangarin
ng pag-unlad.

Ang pook ng Mindanao
tinanglaw at pinalad,

Nang ika’y isilang
na dakila ang hangad.

Ating ipagkapuri
Itong Pamantasan,

Ang buhay at pag-ibig
sa kanya’y iaalay;

Saan man naroroon
ay bigyang karangalan,

Dakilang paaralan
Pamantasang Mindanao.