Official Theme Song of Diyandi Festival

Diyandi Festival Song Lyrics

Oh iligan 3x
Diyandi Festival!

I.
Ang Bidlisiw sa Adlaw Misubang na
Bag ong kinabuhi sa matag-usa
Bag ong Paglaum nga atoang gitagad

I andam ang gamit
Manuroy ta
Didto sa lugar nga puno og grasya
Dili ka magmahay kung ikaw mo bisita
Dinhi sa Pinalanggang

(Chorus)
Dakbayan sa Iligan
Diyandi Festival
Manuroy ta sa Iligan
Diyandi Festival
Maglingaw, maglipay ta
Dili ka mabalaka
Muslim, lumad, kristiyano
Nagkahi usa dinhi sa iligan

II.
Ang kahayag sa adlaw misalop na
Og ang kangitngit i duyan ta
Inubanan sa gugma ni Sr. San Miguel
(hey hey hey viva!)

Daghan mag problema ang gi atubang
Ni ining pandemya ika tawa lang
Kuyugan sa pag amping og pag ampo
Dasig lang Iliganon

(Repeat chorus)

Kaming iliganon
Kami matinabangon
Panag hi-usa, hinigugmaay
Kaming iliganon
Kami mapinanggaon
Busa Dayon kamo sa yutang among gi higugma.

Change key
Repeat chorus 2x